Zwężki – elementy przykrywające studzienki kanalizacyjne wg. PN-EN 1917

Zwężki i kręgozwężki to elementy zwieńczające studzienki kanalizacyjne. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1917 i spełniają wszystkie jej wymagania.

Są wyposażone w stopnie drabinkowe B-300 w otulinie tworzywowej lub żeliwne DIN 1212E. Zwężki betonowe kanalizacyjne łączone na uszczelkę gumową, o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1000, 1200 i 1500 o wysokościach od 600 do 2000 mm i grubości ścianki 120, 135 i 150 mm.Zwężki są oparciem dla pierścienia dystansowego i/lub płyty pokrywowej.
Do łączenia elementów studzienek kanalizacyjnych stosowane są uszczelki samosmarujące, gumowe lub bentonitowe.