Płyty na pierścienie odciążające

Płyty na pierścienie odciążające stosowane jako element zakończenia studni, na której umocowany jest wpust lub właz żeliwny.

Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Płyty na pierścienie odciążające
Element Ømax/Ømin/gr. [mm] Średnica elementu Dmax [mm] Średnica elementu Dmin [mm] Wysokość [mm] ] Dla kręgu [ø] Masa [kg]
1440/625×150 1440 625 150 DN 800 586,0
1700/625×200 1700 200 DN 1000 1 087,0
1930/625×200 1930 200 DN 1200 1 404,0
2260/625×200 2260 200 DN 1600 1 925,0

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Płyta na pierścień odciążający 1700/625×150 (pobierz)
Płyta na pierścień odciążający 1930/625×150 (pobierz)
Płyta na pierścień odciążający 2260/625×200 (pobierz)
Płyta na pierścień odciążający 1440/625×150 (pobierz)