Głównym  przeznaczeniem przepustów skrzuynkowych  jest wytworzenie pustych przestrzeni pod masami ziemnymi (nasypami) w celu:

– umożliwienia komunikacji pieszo-jezdnej,
– przepuszczenia cieków wodnych,
– umożliwienia migracji małych i średnich zwierząt,
– prowadzenia różnego rodzaju instalacji.

Stosowanie żelbetowych przepustów skrzynkowych umożliwia, znaczne przyspieszenie robót budowlanych i tym samym skrócenie czasu ich realizacji, bezpośrednio przekładającego się na niższe koszty budowy.