Od początku działalności naszej firmy jednakowo ważna była produkcja prefabrykatów jak i produkcja mieszanki betonowej.

W tej chwili nasza firma dysponuje dwoma węzłami betoniarskimi o łącznej wydajności 180m3/h. Nasze nowoczesne węzły  oraz laboratorium badawcze i najlepsze składniki użyte do produkcji mieszanki betonowej gwarantują uzyskanie produktu o najwyższych parametrach jakościowych. Nasi klienci otrzymują towar jaki oczekują, pewny jakościowo i w rozsądnej cenie. Dzięki temu zdobyliśmy zaufanie wielu odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorstw budowlanych. Świadczą o tym rekomendacje poparte wieloma referencjami.

co oferujemy?

 • beton o konsystencji S1, S2, S3, S4, S5
 • beton o wytrzymałości C8/10 – C50/60
 • beton zbrojony włóknami stalowymi
 • beton zbrojony włóknami polipropylenowymi
 • beton zbrojony włóknami polimerowymi
 • beton hydrotechniczny
 • beton o podwyższonej mrozoodporności
 • beton o podwyższonej wodoszczelności
 • beton o podwyższonej odporności na korozje chemiczne
 • beton samozagęszczalny
 • podbudowy pod nawierzchnie drogowe klasy B1.5 – B7.5 MPa

Nasza firma w celu poprawienia (uszlachetnienia) mieszanek betonowych stosuje domieszki i dodatki chemiczne renomowanych firm.

Podstawowe grupy stosowanych domieszek to:

 • plastyfikatory
 • superplastyfikatory nowej generacji
 • opóźniacze
 • przyspieszacze
 • napowietrzacze
 • uszlachetniacze

Stosowanie domieszek i dodatków chemicznych ma wpływ na reologię betonu, tzn. poprawienia jego urabialności i pompowalności.

Dzięki dodatkom chemicznym możemy ingerować w czas wiązania i twardnienia betonu, polepszyć właściwości fizykochemiczne betonu (zredukować skurcz, zwiększyć wytrzymałość, mrozoodporność, wodoszczelność, zredukować nasiąkliwość).

Zastosowanie chemii budowlanej umożliwia betonowanie w niskiej bądź podwyższonej temperaturze. Należy jednak pamiętać, że stosowanie domieszek nie zwalnia wykonawcy od prawidłowej pielęgnacji wbudowanej mieszanki betonowej.

Produkcja i dostawa betonu odbywa się wg PN-EN 206-1-2021

Gwarantujemy wysoką jakość naszych wyrobów, zapewniamy własną kontrolę laboratoryjną oraz kontrolę laboratorium Ha-Be.
Posiadamy nowoczesne zaplecze produkcyjne, które umożliwia produkcję betonu w wielu klasach i rodzajach oraz sprawny transport z ułożeniem mieszanki na miejscu budowy.

Firma ZPUH Rembet sp. z o. o. posiada pełny zespół urządzeń do recyklingu betonu, dzięki czemu prowadzona produkcja jest procesem bezodpadowym i proekologicznym.

Betoniarnia – Kępno, Ostrzeszów, Syców i okolice – kompleksowe usługi: produkcja betonu, transport i pompowanie.

Stacja recyklingu

Najważniejszym zadaniem stacji recyklingu jest powtórne wykorzystanie odpadów z produkcji  betonu  a także ochrona środowiska. Woda wraz z odpadami powstałymi w wyniku czyszczenia betoniarek transportujących beton, pomp i mieszarek jest poddana recyklingowi.

W wyniku pracy stacji recyklingowej, podczas eksploatacji linii technologicznej do produkcji betonu nie powstają ścieki technologiczne oraz odpady produkcyjne. Stacja przyczynia się do ekonomicznego zmniejszenia ilości zużycia wody i kruszywa używanego do produkcji betonu.

 

Sposób działania stacji do recyklingu przebiega w następujący sposób:

Kierowca betonomieszarki podprowadza swój pojazd do leja załadowczego tak, aby otwór wlotowy bębna betonomieszarki znalazł się pod gumowym wężem któregoś ze słupów podających wodę pocementową.

Poprzez przyciśniecie odpowiedniego przycisku następuje wlanie do bębna betonomieszarki około 400 – 600 litrów wody pocementowej podanej pierwsza pompą z jednego ze zbiorników betonowych.

Na skutek obrotów bębna betonomieszarki następuje jego płukanie.

Po przepłukaniu bębna i jego pochyleniu następuje wylot popłuczyn w postaci płynnego materiału do leja załadowczego, do którego podawana jest równocześnie drugą pompą woda pocementowa ze zbiornika betonowego do układu natrysku tego leja załadowczego.

Z leja załadowczego płynny materiał  z betonomieszarki wraz z wodą pocementową z układu natrysku rurociągiem przelewa się grawitacyjnie na rozdzielacz strugi i dalej do koryta separatora grabkowego.

Wydalona frakcja  ( piasek i żwir) zgromadzona w betonowym boksie jest wykorzystywana ponownie do produkcji.

Ze zbiornika betonowego wody pocementowej, woda pocementowa trzecia pompą podawana jest do wagi wody stosowanej do produkcji betonu.