Kruszywa budowlane oraz budowlane

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kruszywa drogowe oraz kruszywa służące do produkcji betonów nasza firma nawiązała współpracę z wieloma zakładami produkcyjnymi na terenie całego kraju.

Oferujemy kompleksowe usługi transportowe zarówno samochodami jak i transportem kolejowym. Kruszywa, które posiadamy w swojej ofercie zachowują stabilne parametry, co pozwala na zastosowanie ich zarówno w drogownictwie, budownictwie, hydrotechnice, przemyśle oraz rolnictwie.

Dobrze zorganizowany dział logistyczny pozwala na wysoką jakość świadczonych usług oraz terminowość dostaw. Produkty, które oferujemy posiadają badania potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi normami.

Kruszywa budowlane

W naszej ofercie posiadamy również kruszywa w następujących odmianach:

1. Piasek budowlany:

Kruszywo drobne: 0/0,5 mm, 0/1 mm, 0/2 mm, 0,4 mm

2. Żwiry jedno i wielo-frakcyjne:

Kruszywo grube:  2/8 mm,  8/16 mm, 2/16 mm, 16/31.5mm

3. Mieszanki piaskowo-żwirowe:

Kruszywo o uziarnieniu ciągłym: 0/8 mm, 0/16 mm, 0/31,5 mm

4. Grysy wapienne, jedno i wielofrakcyjne:

Kruszywo drobne wapienne (piasek łamany): 0/2 mm
Kruszywo grube wapienne: 2/16 mm,  2/8 mm,  8/16 mm, 31.5/63 mm

5. Mieszanki wapienne:

Kruszywo wapienne o uziarnieniu ciągłym: 0/10 mm,  0/31.5 mm,  0/63 mm

Przykładowe rodzaje kruszyw

Piasek frakcji 0-2 mm, płukany

Piasek frakcji 0-4 mm

Grys granitowy frakcji 2-8 mm

Żwir frakcji 2-8 mm

Grys granitowy frakcji 2-16 mm

Żwir frakcji 2-16 mm

Grys granitowy frakcji 8-16 mm

Żwir frakcji 8-16 mm

Kruszywa budowlane, piasek budowlany, żwir budowlany – transport kruszyw budowlanych Kępno, Ostrzeszów, Syców i okolice oraz cała Polska