Pierścienie dystansowe AVR

Pierścienie dystansowe AVR stosowane w celu uzyskania odpowiedniej wysokości studzienki kanalizacyjnej.

Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Pierścienie dystansowe AVR
Element Ømax/Ømin/gr [mm] Średnica elementu Dmax [mm] Średnica elementu Dmin [mm] Wysokość [mm] Masa [kg]
865/625/60 865 625 60 40
865/625/80 80 53
865/625/100 100 67
865/625/120 120 80

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Pierścienie dystansowe AVR (pobierz)