Rury przejazdowe bezciśnieniowe

Rury przejazdowe bezciśnieniowe (rury ze stopką) o średnicach nominalnych DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 i grubości ścianek 40-75 mm. Rury łączone na pióro-wpust zaprawą cementowo-wapienną. Stosowane do budowy przejazdów, oraz bezciśnieniowej kanalizacji zewnętrznej.

Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Rury przejazdowe
Rura/średnica/długość [mm] Średnica elementu Dmax [mm] Długość elementu Lmax [mm] Grubość ścianki s [mm] Masa [kg]
300/1000 300 1000 40 112,0
400/1000 400 45 165,0
500/1000 500 70 331,0
600/1000 600 75 420

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Rura przejazdowa 400
Rura przejazdowa 300