Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Osadnik H=750
Element Osadnik Ømax/wys. Średnica elementu Dmax [mm] Wysokość Hmax [mm] Średnica przejścia [mm] Głębokość „z” [mm] Grubość ścianki [mm] Masa [kg]
500/750 500 750 110 580 70 259,0
500/750 160 550 259,0
500/750 200 530 259,0
500/750 250 505 259,0
500/750 300 480 259,0
Osadnik H=1000
Element Osadnik Ømax/wys. Średnica elementu Dmax [mm] Wysokość Hmax [mm] Średnica przejścia [mm] Głębokość z [mm] Grubość ścianki [mm] Masa [kg]
500/1000 500 1000 110 580 70 335,0
500/1000 160 550 335,0
500/1000 200 530 335,0
500/1000 250 505 335,0
500/1000 300 480 335,0

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

1. Osadnik 1000
2.Osadnik 750
3.Osadnik 500