Pierścień odciążający

Pierścienie odciążające wraz z płytą pod ten pierścień (lub bez płyty w zależności od potrzeb), stosowane w celu rozłożenia sił pionowych działających na wpust uliczny.

Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Pierścień odciążający
Element Pierścień Ømax/Ømin /gr. [mm] Średnica elementu Dmax [mm]   Średnica elementu Dmin [mm]   Wysokość H [mm]   Masa [kg]
960/660×250 960 660 250 229,0

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Pierścien odciązający 960x660x250(pobierz)