Płyta utrzymująca wpust

Podstawa betonowa produkowana w sześciu rodzajach zależnie od rodzaju wpustu żeliwnego, który będzie na niej zamontowany.

Zestaw: płyta – 960/250×150 z wpustem ulicznym bocznym

Zestaw: płyta – 960/250×150 przykrawężnikowa z wpustem ulicznym bocznym

Zestaw: płyta – 960/(500×300)x150 z wpustem ulicznym kołnierzowym

Zestaw: płyta – 960/(500×300)x150 przykrawężnikowa z wpustem ulicznym kołnierzowym 3/4

Zestaw: płyta – 960/(600×400)x150 z wpustem ulicznym 600×400 z zawiasem

Zestaw: płyta – 960/(600×400)x150 przykrawężnikowa z wpustem ulicznym 600×400 z zawiasem

Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Płyty utrzymujące wpust
Element Płyta Ømax/Ømin/wys. [mm] Średnica element Dmax [mm] Średnica elementu Dmin  [mm] Wysokość H[mm] Masa [kg]
960/250×150 960 250 150 253,0
960/(500×300)x150 500×300 215,0
960/(600×400)x150 600×400 236,0
Płyty przykrawężnikowe utrzymujące wpust
Element Płyta Ømax/Ømin/wys. [mm] Średnica element Dmax [mm] Średnica elementu Dmin  [mm] Wysokość H[mm] Masa [kg]
960/250×150 przykrawężnikowa 960 250 150 215,0
960/(500×300)x150 przykrawężnikowa 960 500×300 183,0
960/(600×400)x150przykrawężnikowa 960 600×400 200,0

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności