Płyto-pierścień

Płyto-pierścień to zwieńczenie wpustu ulicznego. Ma on za zadanie przenieść obciążenia samochodowe, odciążyć sam wpust, a jednocześnie pomaga wyregulować ostateczną wysokość.

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

960/(600×400)x250  (pobierz)