Wpusty uliczne

Wpusty uliczne mają zastosowanie jako przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej przy odprowadzaniu wód m.in. placów parkingowych, ulic itd.
Odpowiednią wysokość wpustu uzyskujemy dobierając elementy o odpowiedniej wysokości. Wpusty zależnie od potrzeb zwieńczone są odpowiednim włazem żeliwnym.
Istnieje wiele możliwości zestawienia odpowiednich elementów wpustów ulicznych tak aby jak najlepiej spełniały swoją funkcję w miejscu wbudowania.