Zwężki – elementy przykrywające studzienki kanalizacyjne wg. PN-EN 1917

Zwężki i kręgozwężki to elementy zwieńczające studzienki kanalizacyjne. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1917 i spełniają wszystkie jej wymagania. Są wyposażone w stopnie drabinkowe B-300 w otulinie tworzywowej lub żeliwne DIN 1212E. Zwężki betonowe kanalizacyjne łączone na uszczelkę gumową, o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1000, 1200 i 1500 o wysokościach od 600 do 2000 mm i grubości ścianki 120, 135 i 150 mm.Zwężki są oparciem dla pierścienia dystansowego i/lub płyty pokrywowej.
Do łączenia elementów studzienek kanalizacyjnych stosowane są uszczelki samosmarujące, gumowe lub bentonitowe.

Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Kręgozwężki unijne
Nazwa Średnica elementu [mm] Wysokość H [mm] Średnica otworu [mm] Grubość ścianki [mm] Masa [kg]
Kręgozwężka 1000/1000/625×120 1000 1000 625 120 1015
Kręgozwężka 1000/1250/625×120 1250 120 1265
Kręgozwężka 1000/1500/625×120 1500 120 1515
Kręgozwężka 1000/1750/625×120 1750 120 1765
Kręgozwężka 1000/2000/625×120 2000 120 2015
Kręgozwężka 1200/1000/625×135 1200 1000 135 1360

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Zwężki

18.Kręgozwężka fi1000 UNIA

20.Kręgozwężka fi1200 UNIA