Zwężki – elementy przykrywające studzienki kanalizacyjne wg. PN-EN 1917

Zwężki i kręgozwężki to elementy zwieńczające studzienki kanalizacyjne. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1917 i spełniają wszystkie jej wymagania. Są wyposażone w stopnie drabinkowe B-300 w otulinie tworzywowej lub żeliwne DIN 1212E. Zwężki betonowe kanalizacyjne łączone na uszczelkę gumową, o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1000, 1200 i 1500 o wysokościach od 600 do 2000 mm i grubości ścianki 120, 135 i 150 mm.Zwężki są oparciem dla pierścienia dystansowego i/lub płyty pokrywowej.
Do łączenia elementów studzienek kanalizacyjnych stosowane są uszczelki samosmarujące, gumowe lub bentonitowe.

Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Zwężki unijne
Nazwa Średnica elementu [mm] Wysokość H [mm] Średnica otworu [mm] Grubość ścianki Masa [kg]
Zwężka 1000/600/625×120 1000 600 625 120 610
Zwężka 1200/600/625×135 1200 135 820
Zwężka 1500/600/625×150 1500 150 2015

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Zwężki

17.Zwężka fi1000 UNIA

19.Zwężka fi1200 UNIA

21.Zwężka fi1500 UNIA