Zwężki – elementy przykrywające studzienki kanalizacyjne wg. PN-EN 1917

Zwężki i kręgozwężki to elementy zwieńczające studzienki kanalizacyjne. Produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1917 i spełniają wszystkie jej wymagania. Są wyposażone w stopnie drabinkowe B-300 w otulinie tworzywowej lub żeliwne DIN 1212E. Zwężki betonowe kanalizacyjne łączone na uszczelkę gumową, o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1000, 1200 o wysokościach od 600 do 2000 mm i grubości ścianki 100 i 120mm.Zwężki są oparciem dla pierścienia dystansowego i/lub płyty pokrywowej.

Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Kręgozwężki i zwężki zwykłe
Nazwa Średnia elementu [mm] Wysokość H [mm] Średnica otworu [mm] Grubość ścianki [mm] Masa [kg]
Zwężka 1000/600/625×100 1000 600 625 100 500
Kręgozwężka 1000/1000/625×100 1000 100 830
Zwężka 1200/600/625×120 1200 600 120 715
Kręgozwężka 1200/1000/625×120 1000 120 1195

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Zwężki

Zwężka fi1000 ZWYKŁA
Zwężka fi1200 ZWYKŁA