Belka typu L19 to prefabrykowana belka żelbetowa podukowana z betonu C25/30.

W skład każdego nadproża stosowanego na ścianie nośnej wchodzą minimum dwie belki typu L19 o długości od 90-360cm.
Jeżeli wymagane jest dozbrojenie wykonujemy je pomiędzy równolegle ułożonymi i rozsuniętymi belkami i wypełniamy e betonem klasy min. C20/25.
Nadproża przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Można zastosować nadproża na ściany działowe osłonowe wolnostojące nie obciążone stropem.
W ofercie posiadamy nadproża żelbetowe L19/9 okienne Typ N i drzwiowe Typ D. Belki nadprożowe produkowane są z betonu klasy C 25/30 wg. Normy PN-EN 845-2

Specyfikacja techniczna

Minimalna długość oparcia belek nadprożowych wynosi:

  •  90mm – w przypadku oparciu na murze z elementów ceramicznych, silikatowych lub z betonu kruszywowego
  • 120mm – w przypadku oparcia na murze wykonanym z bloczków z autoklawizowanego betonu kruszywowego.

W ofercie posiadamy następujące typy nadproży L19/9:

Nadproża L19/9 – N – okienne:

  •  Obciążeniem nadproża jest obciążenie od stropu (z połowy jego rozpiętości) i wieńca, ciężar własny belki i betonu wypełniającego i/lub ściany podparapetowej,
    Długości modularne belek nadprożowych wynoszą: 0,9 – 2,70 m o stopniowaniu co 0,3m.

Nadproża L19/9 – D – drzwiowe :

  • obciążeniem nadproża jest obciążenie od stropów (z połowy ich rozpiętości) i wieńca, ciężar własny belek i betonu wypełniającego oraz muru pomiędzy nadprożem i stropem.
    Długości modularne belek nadprożowych wynoszą: 0,9 – 1,80m o stopniowaniu co 0,3m.

Dzięki realizacji projektu unijnego znacznie ulepszyliśmy jakość naszych produktów. Zastosowanie pół automatycznej lini do zgrzewania zbrojeń produkcja jest znacznie szybsza i bardziej powtarzalna

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Nadproże 0,9-1,8 L9
Nadproże 2,1-3,0 L9
Nadproże 3,30-3,60 L9
Załącznik do nadproży