Belki do stropu Teriva produkowane są w długościach od 140 do 860 cm w modułach co 20cm.

Belka stropowa składa się ze stopki betonowej oraz kratownicy stalowej.

Całkowita wytrzymałość stropu uzyskiwana jest przy zastosowaniu wieńca obwodowego i odpowiednich dozbrojeń strefy przy-podporowej zgodnie z instrukcją montażu stropów Teriva.

Specyfikacja techniczna

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Długość belki L[m] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6
Waga [kg] 16 21 23 25 26 31 33 37 39 41 43 46 49 52 55 58 62 65 68 72 75 77 82 85 87 92 96 100 108 111 115 122 125 128 132 135 139

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Belki teriva E-4,5 (pobierz)
Belki teriva 4,0/3 (pobierz)
Belki teriva 4,0/2 (pobierz)
Belki teriva 6,0 (pobierz)
Belki teriva 8,0 (pobierz)

Belka stropowa Teriva K