Informacje ogólne

Siatki płaskie oraz zaginane stanowią zbrojenie podporowe dla stropów.
W stropach o rozpiętości 6,0 m (w przypadku stropu E 4,5/1 przy rozpiętości 4,5m) w pozostałych przypadkach zgodnie z poniższą listą:

 • strop jednoprzęsłowy
  • wzdłuż wszystkich podpór stałych układa się siatki płaskie P-2,
 • strop co najmniej dwuprzęsłowy
  • wzdłuż skrajnych podpór układa się siatki płaskie P-2
  • wzdłuż podpór wewnętrznych, symetrycznie do podpór – siatki płaskie P-1.

W stropach o rozpiętości powyżej 6,0 m (w przypadku stropu E 4,5/1 przy rozpiętości powyżej 4,5m) nad każdą belką stropową, w pozostałych przypadkach zgodnie z poniższą listą:

 • strop jednoprzęsłowy
  • na obu końcach belki – siatki zaginane Z-2,
 • strop co najmniej dwuprzęsłowy
  • nad podporami skrajnymi – siatki zaginane Z-2
  • nad podporami środkowymi – siatki zaginane
   • Z-1, gdy osie belek pokrywają się z obu stron podpory
   • Z-2, gdy osie belek nie pokrywają się.

Ponad to w naszej ofercie znajdują się również siatka zbrojenia nad-betonu NB o  wymiarach 3,50 x 1,10 m

Zakres stosowania siatek płaskich i zaginanych

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Rodzaje stropu Zakres stosowania siatek [m] Wymiary siatek [mm]
płaskie zaginane
płaskie zaginane P1 P2 Z1 Z2
długość szerokość długość szerokość długość szerokość wysokość długość szerokość wysokość
Teriva E 4,5 ≤ 4,5 > 4,5 3080 1100 3080 650 2730 400 145 1730 400 190
Teriva 4,0/2 ≤ 7,6 > 7,6 3080 1100 3080 650 2730 600 245 1730 600 290
Teriva 4,0/3 ≤ 7,8 > 7,8 3080 1100 3080 650 2730 600 245 1730 600 290
Teriva 6,0 ≤ 7,6 > 7,6 3080 1100 3080 650 2730 600 245 1730 600 290
Teriva 8,0 ≤ 6,6 > 6,6 3080 1100 3080 650 2730 600 245 1730 600 290