Strop Teriva 8,0 stosowany w budownictwie użyteczności publicznej.

Rozpiętość stropu 1,4 -8,0m (produkujemy na zamówienie belki dł. od 0,9 m)

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Przeznaczenie stropu Rodzaj stropu Ropiętość stropu [m] Osiowy rozstaw belek [m] Wysokość kontrukcyjna stropu Grubość nadbetonu [mm] Ciężar konstrukcji stropu [kN/m2]
Budownictwo mieszkaniowe TERIVA 4,0/2-2 1,4÷8,0 0,60 0,30 40 3,15

Ilość belek, pustaków i betonu układanego na budowie niezbędna do wykonania 1 m2 stropu

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Rodzaj stropu Belki [m] Pustaki [szt.] Beton monolityczny*) [m3]
TERIVA 4,0/2-2 1,67 6,7 0,075

* bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych elementów stropu wykonywanych z betonu monolitycznego

Liczba podpór montażowych wynosi:

  • przy rozpiętości do 3,8 m – 1 podpora montażowa
  • przy rozpiętości stropu od 4,2 do 6,0 m – 2 podpory montażowe
  • przy rozpiętości stropu powyżej 6,20 m – 3 podpory montażowe

Przy rozpiętościach modularnych stropu 5,4 – 6,0 m i 6,0-8,0 m ujemna strzałka wygięcia belki w środku rozpiętości wynosi 2 cm. Ciężar powyżej ciężar własny konstrukcji 3,15 kN/m2

Pustaków nie należy układać na podporach, na których opierają się belki stropowe.

Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA 4,0/2-2

Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu. W zależności od umiejscowienia belek w stropie stosuje się odpowiednio

zbrojenie zaginane typu I :

  • w przypadku ciągłości belek sąsiednich przęseł

oraz zbrojenie typu II:

  • w pozostałych przypadkach

Pustaki stropowe Teriva 4,0/2-2 produkowane wg. PN-B 19504 Stropy gęstożebrowe zespolone.

W naszej ofercie posiadamy pustaki żużlowe jak i keramzytowe. Przeznaczone są do wykonywania stropów gęstożebrowych o rozstawie osiowym belek 60 cm.
Pustaki stropowe Teriva 4,0/2-2 produkowane wg PN-B 19504 Stropy gęstożebrowe zespolone.

Pustak Teriva 8,0-2 ma następujące wymiary: 240(dł.) x 520(szer.) x 260(wys.) mm.

Wnaszej ofercie posiadamy betonowe kształtki wieńcowe Typu L i Typu C, które zastępują deskowanie wieńcy stropowych co ułatwia i znacznie skraca czas montażu stropów Teriva.

Kształtki wieńcowe z betonu kruszywowego klasy C20/25 stosowane do wykonywania wieńców stropowych w stropach gęstożebrowych typu TERIVA oraz płytowych typu FILIGRAN,

  • kształtka typu L-II o wym. 310(wys.) x 240(szer.) x 250(dł.) mm do wykonywania zewnętrznych wieńców stropowych w stropach o wys. konstrukcyjnej do 34 cm, 10,50 kg ±5%
  • kształtka typu C o wym. 70(wys.) x 240(szer.) x 500(dł.) mm do wykonywania wewnętrznych wieńców stropowych, waga : 14,00 kg ±5%

UWAGA: Nie zaleca się wykonywania tynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni pustaków żużlobetonowych/keramzytobetonowych, należy wcześniej wykonać obrzut cementowy lub cementowo-wapienny.

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Pustak Teriva 4.0 2.2 keramzyt
Pustak Teriva 4.0 2-2 żużel