Strop Teriva 6,0 stosowany w budownictwie użyteczności publicznej.

Rozpiętość stropu  1,4 – 7,8 m (produkujemy na zamówienie belki dł. od 0,9 m)

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Przeznaczenie stropu Rodzaj stropu Ropiętość stropu [m] Osiowy rozstaw belek [m] Wysokość kontrukcyjna stropu Grubość nadbetonu [mm] Ciężar konstrukcji stropu [kN/m2]
Budownictwo użyteczności publicznej TERIVA 6,0 1,4÷7,8 0,45 0,34 40 4,0

Ilość belek, pustaków i betonu układanego na budowie niezbędna do wykonania 1 m2 stropu

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Rodzaj stropu Belki [m] Pustaki [szt.] Beton monolityczny*) [m3]
TERIVA 6,0 2,22 9,3 0,097

* bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych elementów stropu wykonywanych z betonu monolitycznego
**) W przypadku rozpiętości od 6,0÷7,2m

Liczba podpór montażowych wynosi:

  • przy rozpiętości do 3,8 m – 1 podpora montażowa
  • przy rozpiętości stropu od 4,2 do 6,0 m – 2 podpory montażowe
  • przy rozpiętości stropu powyżej 6,20 m – 3 podpory montażowe

Przy rozpiętościach modularnych stropu 5,4 – 6,0 m i 6,0-7,8 m ujemna strzałka wygięcia belki w środku rozpiętości wynosi 2 cm. Ciężar powyżej ciężar własny konstrukcji 4,0 kN/m2

Pustaków nie należy układać na podporach, na których opierają się belki stropowe.

Zakres stosowania siatek płaskich i zginanych

Rodzaj stropu Rozpiętość stropu [m], przy, której są stosowane
siatki płaskie siatki zaginane
Teriva 6,0 <7,6 >7,6

Układanie siatek płaskich oraz siatek zaginanych powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją Techniczno-Roboczą.

Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA 6,0

Dla każdej rozpiętości stropu należy przewidzieć zbrojenie podporowe w postaci siatek płaskich lub zaginanych. Dokładne wytyczne stosowania zbrojenia podporowego są dostępne w instrukcji montażu stropów TERIVA oraz Dokumentacji Techniczno-Roboczej.

Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu. W zależności od umiejscowienia belek w stropie stosuje się odpowiednio

zbrojenie zaginane typu I :

  • w przypadku ciągłości belek sąsiednich przęseł

oraz zbrojenie typu II:

  • w pozostałych przypadkach

Pustaki stropowe Teriva 6,0 produkowane wg. PN-B 19504 Stropy gęstożebrowe zespolone.

W naszej ofercie posiadamy pustaki żużlowe jak i keramzytowe. Przeznaczone są do wykonywania stropów gęstożebrowych o rozstawie osiowym belek 45 cm.
Pustaki stropowe Teriva 6,0 produkowane wg PN-B 19504 Stropy gęstożebrowe zespolone.

Pustak Teriva 6,0 ma następujące wymiary: 240(dł.) x 370(szer.) x 300(wys.) mm.

Wnaszej ofercie posiadamy betonowe kształtki wieńcowe Typu L i Typu C, które zastępują deskowanie wieńcy stropowych co ułatwia i znacznie skraca czas montażu stropów Teriva.

Kształtki wieńcowe z betonu kruszywowego klasy C20/25 stosowane do wykonywania wieńców stropowych w stropach gęstożebrowych typu TERIVA oraz płytowych typu FILIGRAN,

  • kształtka typu L-II o wym. 310(wys.) x 240(szer.) x 250(dł.) mm do wykonywania zewnętrznych wieńców stropowych w stropach o wys. konstrukcyjnej do 34 cm, 10,50 kg ±5%
  • kształtka typu C o wym. 70(wys.) x 240(szer.) x 500(dł.) mm do wykonywania wewnętrznych wieńców stropowych, waga : 14,00 kg ±5%

UWAGA: Nie zaleca się wykonywania tynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni pustaków żużlobetonowych/keramzytobetonowych, należy wcześniej wykonać obrzut cementowy lub cementowo-wapienny.

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Pustak Teriva 6.0 8.0 keramzyt
Pustak Teriva 6.0 8.0 żużel