Stropy TERIVA to stropy gęstożebrowe (pustakowo-belkowe).

Składają się z kratownicowych prefabrykowanych belek stropowych oraz pustaków żużlobetonowych lub keramzytobetonowych.
Stropy Teriva mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej

Parametry techniczne stropów TERIVA przedstawiono w Tablicy 1.

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Tablica 1
Przeznaczenie stropu  Rodzaj stropu Ropiętość stropu [m] Osiowy rozstaw belek [m] Wysokość kontrukcyjna stropu Grubość nadbetonu [mm] Ciężar konstrukcji stropu [kN/m2]
Budownictwo mieszkaniowe TERIVA-E 4,5/1 (rozp. do 6,0m) 1,4÷6,0 0,60 0,24 40 3,10
TERIVA-E 4,5/1
(rozp. do 7,2m}
6,0÷7,2 0,72 0,24 40 3,60
TERIVA 4,0/2-2 1,4÷8,0 0,60 0,30 40 3,15
TERIVA 4,0/3-2 1,4÷8,6 0,60 0,34 40 3,40
Budownictwo użyteczności publicznej TERIVA 6,0 1,4÷7,8 0,45 0,34 40 4,00
TERIVA 8,0 1,4÷7,2 0,45 0,34 40 4,00

Ilości belek, pustaków i betonu układanego na budowie niezbędnych do wykonania jednego m3 podano w Tablicy 2.

Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności

Tablica 2
 Rodzaj stropu
Belki [m/m2] Pustaki [szt/m2] Beton monolityczny [m3/m2] *)
TERIVA-E 4,5/1
(rozp. do 6,0m)
1,67 6,7 0,062
TERIVA-E 4,5/1
(rozp. do 7,2m}
2,78 5,6 0,090
TERIVA 4,0/2-2 1,67 6,7 0,075
TERIVA 4,0/3-2 1,67 6,7 0,080
TERIVA 6,0 2,22 9,3 0,097
TERIVA 8,0 2,22 9,3 0,097

*) bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych elementach stropu wykonanych z betonu monolitycznego.

Do najważniejszych zalet stropów TERIVA należą:

 • niski koszt wykonania,
 • trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji
 • łatwy transport i składowanie,
 • łatwy i szybki montaż nie wymagający specjalistycznego i ciężkiego sprzętu,
 • możliwy ręczny montaż przez dwie-trzy osoby, bez używania ciężkiego sprzętu,
 • montaż nie wymagający pełnego deskowania konstrukcji stropu, lecz tylko podpór montażowych, które mogą być stosowane wielokrotnie
 • różnorodność – rozpiętość od 1,4 m do nawet 8,6 m.
 • możliwość zwiększenia nośności stropu poprzez dozbrojenie belek stropowych
 • przenoszenie obciążeń użytkowych ponad ciężar własny konstrukcji nawet do 8,0 kN/m2,
 • dobra izolacyjność termiczna i akustyczna,
 • stosunkowo niewielki ciężar.

Przy stosowaniu pustaków keramzytowych uzyskujemy dodatkowo – jeszcze mniejszy ciężar stropu, wyższą izolacyjność termiczną i akustyczną, wysoką odporność na działanie pleśni, grzybów i mikroorganizmów oraz konstrukcje przyjazną dla ludzi i środowiska.

Poniżej pokazano przykładowy rysunek ułożonego stropu Teriva.

Poszczególne z nich pokazują jak należy układać zbrojenie podporowe – z siatek zaginanych lub prostych zależnie od wymagań.

Dokładne informacje znajdziesz w artykułach poszczególnych stropów oraz w  INSTRUKCJI MONTAŻU STROPÓW TERIVA.

UWAGA: Nie zaleca się wykonywania tynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni pustaków żużlobetonowych/keramzytobetonowych, należy wcześniej wykonać obrzut cementowy lub cementowo-wapienny.

Instrukcja montażu stropów (pobierz)