Mury oporowe z bloków betonowych typu LEGO są powszechnie i coraz częściej stosowane w budownictwie drogowym i przemysłowym.
Pozwalają zredukować czas przy budowie czasowych i trwałych budynków. Mur oporowy możemy wykorzystać do budowy wiat, ramp, przejść, wjazdów, kanałów i tuneli technicznych, umocnień gruntów, wałów przeciwpowodziowych, stabilizacji i umocnienia skarp i uskoków ziemnych oraz budowy zasieków pod materiały sypkie.
W naszej ofercie znajdują się bloki o następujących wymiarach [cm]:

  • 180x60x60;
  • 120x60x60;
  • 60x60x60.