W naszej ofercie posiadamy elementy produkowane według Katalogów Powtarzalnych Elementów Drogowych:

Nr 01.14 Osadnik przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacyjnej o wym. 1000(szer.)x650(wys.)x2000(dł.)mm.

Nr 01.20 Prefabrykat wylotu drenu o wym. 380(szer.)x700(wys.)x900(dł.)mm

Prefabrykat wylotu drenu o wym. 1200(szer.)x1200(wys.)x1200(dł.)mm

Deklaracje właściwości użytkowych

Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:

Osadnik przy wylocie (pobierz)
Wylot drenarski 1830 wg. KPED 2016
Wylot drenarski 1700 wg. KPED 2016
Wylot drenarski 1200 wg. KPED 2016
Zamiennik wg. KPED 2019