Podwaliny – żelbetowa belka fundamentowa traktowana jako element ścienny. Stosowana zamiast ściany fundamentowej, wykonana jako element jednowarstwowy lub wielowarstwowy z warstwą ocieplenia. Podwaliny pełnią rolę „fundamentu” pośredniego, tzn. nie przekazują obciążeń na podłoże, a jedynie na stopy fundamentowe. Dzięki temu właściwa ściana jest wyniesiona ponad poziom terenu. W obiektach kubaturowych belki (ściany) podwalinowe stosuje się jako elementy obudowy hal w poziomie terenu. Podwaliny zabezpiecza się izolacją przeciwwilgociową na budowie.

Podwaliny żelbetowe znalazły zastosowanie w budownictwie jako elementy ścian obiektów przemysłowych, handlowych, magazynowych oraz jako element ekranów akustycznych.

Zalety

  • elementy wysokiej jakości z fazowanymi krawędziami
  • szybki montaż na budowie
  • skrócenie czasu realizacji, bez konieczności szalowania w pionie
  • beton licowy może być warstwą wykończeniową
  • elementy mogą być dostarczane wraz z akcesoriami do połączeń i okuciami stalowymi
  • ekonomiczność rozwiązania – nie ma potrzeby stosowania pełnych fundamentów liniowych (ław).